Beleidsplan


Beheer van archieven en ander documentatiemateriaal over het zweefvliegen in de meest ruime zin.

Ordenen en digitaliseren van archieven volgens de daarvoor gebruikelijke systematiek.

Het onderhouden van contact met organisaties in binnen- en buitenland die zich geheel of gedeeltelijk toeleggen op de historie van het zweefvliegen en het, waar mogelijk, uitwisselen van informatie over de historie van het zweefvliegen in de meest ruime zin.

Het onderhouden van contact met en meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van de Nationale Stichting Mobiele Collectie Nederland en van het Nederlands Transport Museum.

Het verzorgen van publicaties over de luchtvaarthistorie in het algemeen en het zweefvliegen in het bijzonder in luchtvaarttijdschriften en andere bladen.

Het bundelen van reeds verschenen en nog te verschijnen artikelen in een gedenkboek over de historie van het zweefvliegen in Nederland, daaronder begrepen (voormalige) overzeese gebiedsdelen.

Fungeren als vraagbaak voor mensen die, om welke reden ook, een beroep doen op de Stichting.