Enkele feiten over de Stichting Historisch Zweefvliegarchief

De Stichting Historisch Zweefvliegarchief (SHZ) heeft vanaf de oprichting in 1998 een groot aantal archieven in beheer van de afdeling Zweefvliegen van de KNVvL, van zweefvliegclubs en van individuele zweefvliegers.
De taak van SHZ is het behoud van archieven, het ordenen ervan en het beschikbaar stellen van gegevens aan belangstellenden.

In enkele publicaties van SHZ is een overzicht gegeven van artikelen over zweefvliegen in luchtvaartbladen uit de voorbije twintigste eeuw.
In samenwerking met Beeld en Geluid in Hilversum kon historisch filmmateriaal worden gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt, waarmee tevens een als welkom ervaren bijdrage kon worden geleverd aan het archief van Beeld en Geluid.
Op basis van gegevens uit het eigen archief, aangevuld met studie van andere archieven en verdergaand onderzoek is vanuit SHZ een aantal artikelen verzorgd over de geschiedenis van het zweefvliegen in Nederland vanaf de eerste vlucht in 1908 in bladen als De Spandraad, Luchtvaartkennis en Thermiek.

Thans wordt gewerkt aan een bundeling van een aantal van deze artikelen in een boek.
Bij al deze activiteiten is vaak nauw samengewerkt met organisaties in het buitenland, waardoor additionele informatie kon worden verkregen en, wanneer gewenst, ook informatie kon worden gegeven.

De eerste vluchten met een toestel zwaarder dan lucht boven Nederlandse bodem zijn op 28 juli 1908 verricht door Willem Hendrik Schukking, toen jong luitenant van de Genie, vanaf de Stompert bij Soest.

Op 28 juli 2008, een eeuw na die historische vluchten, plaatste SHZ, in nauwe samenwerking met de familie Schukking, een gedenksteen met een bronzen plaquette aan de voet van de Stompert.

Steen Schukking

Gedenksteen aan de eerste vlucht boven Nederland door Willem Hendrik Schukking.


Achter-achter kleinkinderen van Willem Schukking verrichtten door het wegtrekken van de KNVvL-vlag de onthulling.
Bij die gelegenheid publiceerde SHZ een biografie met als titel Willem Hendrik Schukking, een sprong in de wereld der aviatiek.
Toen later de bronzen plaquette bleek te zijn verdwenen is deze vervangen door een roestvaste stalen plaquette.

 Onthulling monument

Onthulling van de gedenksteen bij De Stompert op 28 juli 2008 door de achter-achter kleinkinderen van Willem Hendrik Schukking, die op die dag precies een eeuw eerder op deze plaats de eerste vluchten maakte met een toestel zwaarder dan lucht boven Nederlandse bodem.