Enkele feiten over de Stichting Historisch Zweefvliegarchief

De Stichting Historisch Zweefvliegarchief (SHZ) heeft vanaf de oprichting in 1998 een groot aantal archieven in beheer van de afdeling Zweefvliegen van de KNVvL, van zweefvliegclubs en van individuele zweefvliegers.
De taak van SHZ is het behoud van archieven, het ordenen ervan en het beschikbaar stellen van gegevens aan belangstellenden.

In enkele publicaties van SHZ is een overzicht gegeven van artikelen over zweefvliegen in luchtvaartbladen uit de voorbije twintigste eeuw.
In samenwerking met Beeld en Geluid in Hilversum kon historisch filmmateriaal worden gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt, waarmee tevens een als welkom ervaren bijdrage kon worden geleverd aan het archief van Beeld en Geluid.
Op basis van gegevens uit het eigen archief, aangevuld met studie van andere archieven en verdergaand onderzoek is vanuit SHZ een aantal artikelen verzorgd over de geschiedenis van het zweefvliegen in Nederland vanaf de eerste vlucht in 1908 in bladen als De Spandraad, Luchtvaartkennis en Thermiek.

Bij al deze activiteiten is vaak nauw samengewerkt met organisaties in het buitenland, waardoor additionele informatie kon worden verkregen en, wanneer gewenst, ook informatie kon worden gegeven.

De eerste vluchten met een toestel zwaarder dan lucht boven Nederlandse bodem zijn op 28 juli 1908 verricht door Willem Hendrik Schukking, toen jong luitenant van de Genie, vanaf de Stompert bij Soest.

Op 28 juli 2008, een eeuw na die historische vluchten, plaatste SHZ, in nauwe samenwerking met de familie Schukking, een gedenksteen met een bronzen plaquette aan de voet van de Stompert.

Steen Schukking

Gedenksteen aan de eerste vlucht boven Nederland door Willem Hendrik Schukking.


Achter-achter kleinkinderen van Willem Schukking verrichtten door het wegtrekken van de KNVvL-vlag de onthulling.
Bij die gelegenheid publiceerde SHZ een biografie met als titel Willem Hendrik Schukking, een sprong in de wereld der aviatiek.
Toen later de bronzen plaquette bleek te zijn verdwenen is deze vervangen door een roestvaste stalen plaquette.

 Onthulling monument

Onthulling van de gedenksteen bij De Stompert op 28 juli 2008 door de achter-achter kleinkinderen van Willem Hendrik Schukking, die op die dag precies een eeuw eerder op deze plaats de eerste vluchten maakte met een toestel zwaarder dan lucht boven Nederlandse bodem.

SHZ in 2020
Vanuit de Stichting Historisch Zweefvliegarchief is in 2018 een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Daedalus Collectie Nederland, waarin zweefvliegtuigen en ander materieel zijn ondergebracht uit de verzameling die in de loop der jaren door Raymond van Loosbroek is bijeengebracht.
Uit doelmatigheidsoverwegingen hebben SHZ en SDCN hetzelfde bestuur.


SDCN
Voor activiteiten in SDCN-verband kan worden verwezen naar het jaarverslag over 2020 van deze stichting.

ANBI-status
SHZ heeft dit jaar de ANBI-status verkregen, wat wil zeggen dat donateurs hun giften aan deze stichtingen in hun jaarlijkse opgave inkomstenbelasting, onder voorwaarden, als gift kunnen aftrekken.
Helaas, storm loopt het nog niet.

Archieven
SHZ heeft, evenals voorgaande jaren, veel aandacht gegeven aan en werk verzet in het beheer van archieven.
Nuttig werk om de historie van onze sport en alles wat daaraan herinnert een blijvende plaats te geven.
Deze archieven zijn tot nu opslagen bij de bestuursleden van SHZ.
Medewerking werd verleend aan het opstellen van een overzicht van binnenlandse en nationale zweefvliegrecords.
Een aantal keren is met succes bij de uitvoering van werkzaamheden een beroep gedaan op de technische documentatie van SHZ.
Assistentie kon worden gegeven bij de voorbereiding van publicaties door anderen op luchtvaartgebied.
Een aantal keren zijn ook vragen beantwoord van zweefvliegers en van nabestaanden van zweefvliegers die in het verleden actief zijn geweest.


Vliegen als een vogel
Een aantal jaren achtereen zijn op initiatief en met steun van leden van SHZ artikelen over zweefvliegtuigen en gebeurtenissen gepubliceerd in bladen als Luchtvaartkennis en Thermiek.
Maar wegens het niet verschijnen van Thermiek in het afgelopen jaar kon dit niet worden gecontinueerd.
Wel kon een selectie van de eerder verschenen artikelen en materiaal dat nog op de plank lag worden gebundeld in een fraai boekwerk met als titel Vliegen als een Vogel.
Het boek, dat bedoeld is als een bijdrage aan de geschiedenis van onze sport, is verkrijgbaar in de boekhandel en via de website van de KNVvL.


Zweefvliegrecords

In 2021 is een database tot stand gekomen met gegevens over recordvluchten met zweefvliegtuigen.
Aan de hand daarvan wordt, waar nodig, een historisch overzicht bijgewerkt en beschikbaar gemaakt van Binnenlandse en Nederlandse zweefvliegrecords.