Financiële verantwoording

De inkomsten van de stichting bestaan uitsluitend uit donaties van de afdeling Zweefvliegen van de KNVvL, van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen en van individuele zweefvliegers.
In dit verband kan worden gewezen op de ANBI-status van de stichting die het donateurs mogelijk maakt, onder voorwaarden, giften aan de stichting voor hen fiscaal aftrekbaar te maken.

ANBI_logo.jpg
(Klik op logo voor meer informatie over ANBI)

Het banknummer is NL03 RABO 0377 2985 73 ten name van Stichting Historisch Zweefvliegarchief

De uitgaven van de stichting in 2020 betreffen naast secretariaatskosten de publicatie van het boek Vliegen als een Vogel. De historie van het Nederlandse Zweefvliegen.
Deze publicatie is mede mogelijk geworden door een financiële ondersteuning van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen, de afdeling Zweefvliegen van de KNVvL en van twee aan het zweefvliegen gelieerde ondernemingen.

Het werkkapitaal van de stichting bedraagt ca € 4.000.